ویتالیک و اکسچنج های غیر متمرکز
اخبار ارز دیجیتال

ویتالیک و اکسچنج های غیر متمرکز

ویتالیک و اکسچنج های غیر متمرکز: ویتالیک بوترین(») خالق اتریوم، اکسچنج‌های متمرکز باید در جهنم بسوزند. ویتالیک بوترین بنیانگذار اتریوم بیان کرد، امیدوار است هر چه زودتر شاهد به کنار رفتن اکسچنج های متمرکز باشد به صورتی که مورد استفاده عموم کاربران نباشند. البته وی معتقد است این اتفاق هنوز قابل دستیابی نیست و زمان‌بر است. […]