مجوز استخراج رمزارزها
اخبار ارز دیجیتال

ماینرها می توانند از امروز برای دریافت مجوز استخراج رمزارزها اقدام کنند

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه ماینرها نسبت به تعیین قیمت صادراتی برق اعتراضی ندارند، کفت: ماینرها می توانند از امروز برای دریافت مجوز استخراج رمزارزها..