سرمایه گذاران خرد
اخبار ارز دیجیتال

داده های گوگل نشان می دهد به زودی حجم زیادی از سرمایه گذاران خرد وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند

سرمایه گذاران خرد طی سالیان اخیر، بارها اثبات کرده اند که یک نیروی قدرتمند در حال رشد بوده اند. سرمایه‌گذاران خرد‌ بسیار قدرتمند و عامل…

ارز دیجیتال
اخبار ارز دیجیتال

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

ارز دیجیتال انقلابی در درنیای دیجیتال به وجود آورده است ،سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بر اساس گزارش بلومبرگ در تاریخ ۱۸ فوریه، شرکت مشاوره کمبریج توصیه کرده است که ارز دیجیتال یک سرمایه‌گذاری درست و مطمئن برای سرمایه‌گذاران نهادی در دراز مدت است. قیمت لحظه ای انواع ارز دیجیتال این شرکت در بوستون مسقر […]