اخبار ارز دیجیتال

تذکر ناجا به اصناف برای ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال تلگرام

دو مقام مسئول ناجا در استانهای اصفهان و فارس با ارسال بخشنامه هایی برای اصناف و اتحادیه ها متذکر شده اند هرگونه خرید و فروش ارز دیجیتال تلگرام ممنوع می باشد