تولید ارز دیجیتال
اخبار ارز دیجیتال

اهدای پاداش ۱۰ میلیون تومانی جهت افشای مراکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال

مدیرعامل شرکت توانیر از برنامه جدی این شرکت برای شناسایی مراکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال خبر داد و گفت به کسانی که در شناسایی این مراکز کمک کنند و گزارش..