الگوریتم اجماع جدید
اخبار ارز دیجیتال

معرفی الگوریتم اجماع جدید

الگوریتم اجماع جدید : تبدیل حمله ۵۱٪ به ۹۹٪؛ با معرفی الگوریتم اجماع جدید توسط ویتالیک بوترین خالق اتریوم ویتالیک بوترین موسس اتریوم نوع جدیدی از الگوریتم اجماع را معرفی کرده است که در آن نیاز است تنها یک درصد گره ها به طور صحیح عمل کنند. این بدان معنا است که از نظر تئوری، […]