تلگرام
اخبار ارز دیجیتال

تلگرام برای عرضه ارز دیجیتال خود سوابق بانکی خود را به کمیسیون SEC ارائه می کند

طبق حکم دادگاه در روز جمعه، تلگرام موافقت کرد تا اسناد مشخصی را به عنوان بخشی از فرایند بازرسی و تفحص ارائه دهد. تلگرام هم چنین به سوالاتی درباره سوابق..