سرمایه گذاران خرد
اخبار ارز دیجیتال

داده های گوگل نشان می دهد به زودی حجم زیادی از سرمایه گذاران خرد وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند

سرمایه گذاران خرد طی سالیان اخیر، بارها اثبات کرده اند که یک نیروی قدرتمند در حال رشد بوده اند. سرمایه‌گذاران خرد‌ بسیار قدرتمند و عامل…

کاردانو
اخبار ارز دیجیتال

چارلز هاسکینسون خالق کاردانو :به زودی پیشرفت‌های بزرگی در عملکرد نود کاردانو خواهیم دید

هم‌بنیانگذار سابق اتریوم، تیم توسعه کاردانو را به خاطر موفقیت در دستیابی به چنین بهبود قابل توجهی در نود نرم افزاری در یک بازه زمانی کوتاه