قوانین مربوط به حوزه رمزارزها
اخبار ارز دیجیتال

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها منتشر شد

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1397.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک روز مانده به همایش بانکداری و نظام‌های پرداخت متن «الزامات و ضوابط مربوط به رمزارزها» را منتشر کرد.

شناسنامه سند

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها
قوانین مربوط به حوزه رمزارزها

مقدمه این سند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاستهای پولی و ارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد فرصت های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد نمود. لذا بانک مرکزی ج.ا. ایران به منظورممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارزها را که به تصویب شورای پول و اعتبار در مورخ …. رسیده است اعلام می نماید. بانک مرکزی بنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی، برای آن بخش از حوزه هایی که می توانند بر سیاستهای پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، سیاستهای مربوطه را در این سند تدوین نموده است.این حوزه ها شامل و نه محدود به موارد زیر است.

الف. عرضه اولیه سکه (ICO)

ب. صرافیهای رمزارزی و سامانه های مرتبط

ج. کیف پول رمزارزی

د. استخراج رمزارز

الزامات این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور در حوزه پولی و بانکی تدوین شده است. همچنین با توجه به نوبودن این فناوری، بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دستور کار دارد و با توجه به بازخورد دستورالعمل ها و تحولات موثردر این حوزه، در بازهه ای شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد نمود. با توجه به دامنه وسیع تاثیر حوزه رمزارزها و ریسکهای مربوطه، ضروری به نظر میرسد که سایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور دستورالعمل و سیاستگذاری خصوصا”در حوزه های قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام نمایند. بانک مرکزی به عموم مردم یادآور می شود که در زمان خریدوفروش،نگهداری و یامعامله رمزارزها، از تمامی مخاطرات آگاهی کامل یافته و به هشدارهای بانک مرکزی ج.ا. اتوجه نمایند.

تعاریف

رمزارز :رمزارزیک نوع دارایی مالی است که بربستری دیجیتال، غیر متمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت می یابد. این دارایی ها می توانند در شرایطی کارکرد پولی بخود بگیرند.از دیدگاه بانک مرکزی ج.ا. ایران، رمزارزها در طبقه بندی زیر تعریف شده اند.

رمزارز جهان روا: رمزارزی است که بهره برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است. این نوع رمزارز بر دو گونه ی بدون پشتوانه دارایی و با پشتوانه دارایی وجود دارد. گونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را داراست و از انواع معروف آن میتوان به بیتکوین و اتریوم اشاره نمود. گونه دوم توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی و به پشتوانه ی یک دارایی مشهود یا نامشهود صادر میشود و قابلیت استخراج توسط عموم مردم را ندارد و از انواع معروف آن میتوان به ایکس آر پی (ریپل) و تتراشاره نمود.

رمزارز بانک مرکزي(ملی) ، (CBCC) :شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و صادر میشود و قابلیت آنرا دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری،در یک بستر توزیع شده و بصورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) صادر میشود.

رمزارز منطقه اي:رمزارزی است که به پشتوانه یک دارایی مورد توافق در یک پیمان چندجانبه ی پولی بین چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع تبادلات تجاری بین آن کشورها صادر و استفاده میشود.

رمزارز حاصل ازعرضه اولیه سکه/توکن(ICO): کلمه ی ICO مخفف Initial Coin Offering است و به فرآیندی اشاره می کند که طی آن،شخصی حقیقی یا حقوقی در داخل کشوراقدام به صدور رمزارز یا توکن دیجیتال جدید نموده و چندین واحد از آنرا با اهدافی مانند تامین سرمایه، در اختیارسرمایه گذاران می گذارد.این نوع رمزارز می تواند به دو صورت بدون پشتوانه دارایی یا با پشتوانه صادرشود.

توکن: یک موجودیت دیجیتال که یک ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی میکند. در این مستند توکن معادل یک رمزارز جدید حاصل از ICO در نظر گرفته میشود.

کیف پول رمزارزي : نرم افزار، سخت افزاریا برنامه کاربردی است که وظیفه نگهداری و ذخیره رمزارز کاربران را بر عهده دارد. نحوه ی کارکرد این کیف مبتنی بر اصول رمزنگاری است. این کیف پولها می توانند به صورت برخط (آنلاین) و یا برون خط (آفلاین) در اختیار کاربر قرار گیرند.

صرافی رمزارزي :نهادی است که وظیفه تبدیل رمزارز کاربران به سایر رمزارزها، پول ملی کشور یا سایرارزهای رایج دنیا و برعکس را برعهده دارد.

استخراج (Mining:) فرآیندی است که در آن تراکنش های رمزارزهای جهان روا، مورد تایید کاربران مشخص شبکه قرار گرفته و به دفتر زنجیره بلوک افزوده می شود. در ازای انجام این فرآیند کاربرمی تواند علاوه بر دستمزد،مقدار مشخصی از رمزارز را نیز ایجاد(خلق) و تصاحب کند. این فرآیند معمولا نیاز به هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجهی دارد.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه رمزارزهاي جهان روا

1- صدور و انتشاراین نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است وبانک مرکزی دراین زمینه امکان پذیرش نقش ومسئولیتی ندارد.

2- استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

3- رمزارزهای جهان روا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادل هستند.

4- توسعه کیف پول رمزارزي برای رمزارزهای جهان روا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی ،برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.

5- در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهان روادر کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه عرضه اولیه سکه/توکن(ICO)

توسعه کیف پول رمزارزي برای نگهداری توکن ها با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول، بلامانع است.

از دیدگاه بانک مرکزی توکن داراي پشتوانه به چهار دسته زیر تقسیم میشوند:

1- توکن با پشتوانه ریال

2- توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها

3- توکن با پشتوانه ارز (دلار، یورو و غیره)

4- توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ریال، شامل موارد زیر می باشد:

 • اتشار توکن با پشتوانه ریال تنها در کنترل و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
 • توکن با پشتوانه ریال تنها در بانک های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است.
 • توکن با پشتوانه ریال می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 • توکن با پشتوانه ریال قابلیت استخراج ندارد.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه اولیه توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، شامل موارد زیر میباشد:

 • انتشار توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز بانک مرکزی و با ضمانت بانکهای کشور مجاز است .
 • توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها در بانکهای مجاز و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافیها آورده شده است،قابل تبادل است.
 • استفاده از توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
 • توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها قابلیت استخراج ندارد.

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ارز، شامل موارد زیر می باشد.

 • انتشار توکن با پشتوانه ارز تنها در انحصار بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
 • توکن با پشتوانه ارز در بانکهای مجاز و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافی ها آورده شده است،قابل تبادل است.
 • استفاده از توکن با پشتوانه ارز به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
 • توکن با پشتوانه ارز قابلیت استخراج ندارد.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود، شامل موارد زیر میباشد:

– انتشرار توکن با پشتوانه سایر دارایی ها از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.مقررات در این حوزه با محوریت سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ خواهد شد.

 • توکن با پشتوانه سایر دارایی ها در بورس کالا و اوراق بهادار، قابل تبادل است.
 • استفاده از توکن با پشتوانه سایر دارایی ها به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
 • توکن با پشتوانه سایر دارایی ها قابلیت استخراج ندارد.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه عرضه اولیه توکن بدون پشتوانه، شامل موارد زیر میباشد:

 • انتشار توکن بدون پشتوانه از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
 • توکن بدون پشتوانه در بورس کالا و اوراق بهادار،قابل تبادل است.
 • استفاده از توکن بدون پشتوانه به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.
 • مقررات گذاری در حوزه استخراج توکنهای بدون پشتوانه،از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه رمزارز بانک مرکزي (ملی)

 • انتشاررمزارز ملی تنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
 • رمزارز ملی تنها در بانکهای مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است.
 • رمزارز ملی می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 • رمزارز ملی قابلیت استخراج ندارد


قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات حوزه رمزارز منطقه اي

 • انتشار رمزارز منطقه ای تنها در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
 • رمزارز منطقه ای،در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای مجاز و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافی ها آورده شده است قابل تبادل است.
 • رمزارز منطقه ای می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 • رمزارز منطقه ای قابلیت استخراج ندارد.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات عمومی صرافی ها

 • هیچگونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تایید اصالت رمزارزها وجود ندارد و بانک مرکزی برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ گونه مکانیزمی اعمال نمی کند.
 • ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در این حوزه تماما با خود سرمایه گذاران خواهد بود.
 • صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی می باشند.
 • بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را (در زمان مقتضی ) بررسی نموده و نتایج آنرا به اطلاع عموم خواهند رساند.
 • مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بودو در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم ،صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران می باشد.
 • فهرست رمزارز های قابل مبادله در صرافی های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه های سه ماهه به صرافی های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
 • صرافی های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC)خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و رد و بدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشأ منابع مالی یا رمزارز مجاز است.
 • صرافی های رمزارزی موظف هستند تا کلیه اطلاعات مربوط به خرید وفروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت و در صورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
 • سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافی های مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها ،الزامات عمومی کیف پول رمزارزي

 • نگهداری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات عمومی قوانین ارزی است.
 • مسئولیت انتخاب ابزارهای نگهداری رمزارزها و تأمین امنیت آن با خود اشخاص است و بانک مرکزی هیچ ابزار یا کیف پول رمزارزی راتوصیه یا تضمین نمی کند.
 • کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کالا یا خدمات و ارائه خدمات ارزش افزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف پول های رمزارزی ممنوع می باشد.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها استخراج (Mining)

با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظرگرفته شده است، لذا مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

قوانین مربوط به حوزه رمزارزها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *